कोरोना संक्रमित हुने हरुलाई उपचार गर्ने क्रममा आफै संक्रमित भए पछी इटालीमा एक नर्सले आत्म हत्या गरेकी छिन् – पुरा पठ्नु होला [२०७६-१२-१४ ५:१० ए.एम]

कोरोना संक्रमित हुने हरुलाई उपचार गर्ने क्रममा आफै संक्रमित भए पछी इटालीमा एक नर्सले आत्म हत्या गरेकी छिन्। उसले आत्म हत्या गर्नु अगी संक्रमित को उपचार गर्दा गर्दै आफु पनि संक्रमित भएको र थप अरु मान्छेलाई संक्रमित गर्ने बोज सहन नसक्ने छेमता भएको कुरा लेखेर उनले आत्म हत्या गरेकी हुन्।

All thanks to सिदाकुरा जनता सँग

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *