चीनले ८९ देशलाई कोरोना एण्टी भाइरस सहायोग गर्यो – र तपाइँलाई खोकी मर्गी जोरो जस्ता कोरोनाको संका लागो भने के गर्ने – पुरा पठ्नु होला [२०७६-१२-१ ९:३० पि.एम]

ऐले बिशो भरिने आतंग्क मचाएको नोवल कोरोना भाइरस सँग लड्नका लागि बिशोको ८९ देशहरुलाई कोरोना एण्टी भाइरस साहायता गरेको छ।

तपाइँलाई खोकी मर्गी जोरो जस्ता कोरोनाको संका लागो भने के गर्ने:

  • सुरुमा घर छेउको अस्पतालमा गएर जोरो हरु चेक गरौ
  • जोरो आउदा खोकी लाग्दा Brufen खाने तपाइँको बानि छ भने बुज्नु होस् की Brufen कोरोना भाइरस संक्रमणले खानु हुदैन। Brufen तपाइँ हरु न खानु होस्।
  • धेरै खोकी लागो भने कोरोना लागो होला भनेर देरै न आतिनु होस्। धेरै न राम्रो सोच्न थालो भने मानिस को मानसिक सन्तुलन हुने सम्भावना हुन्छ।
  • एदी एस्तो भइ गयो भने हरेक ६- ६ घण्टामा तपाइँ Sitamol खाएर हेर्नु अज खोकी जोरो रोकिएन भने तपाई तुरुन्तै नजिक को अस्पताल मा जानु होला।
  • भनिन्छनी जस्तो सोचो तेस्तै हुन्छ तेसैले जैले पोजेटिब सोचो राख्नु पर्छ। एदी खोकी धेरै लागो भने कोरोना लागो भनेर धेरै न आतिनु होस्।

 

कोरोना लाग्ने कस्तो छ अवस्ता:

बिमारी – ४,१६,६८६

निदन – १८,५८९

देश – १७९

Leave a Reply