Shiva Pariyar – Aaja Ma Dherai Matera Aaye (Lyrics)

Aaja Ma Dherai Matera Aaye Lyrics By Shiva Pariyar :

यो गजल हो पिउनेहरुका लागी
मदिराले मनको घाउ सिउनेहरुका लागी

आज म धेरै मातेर आएँ
आज म धेरै मातेर आएँ
आज म धेरै मातेर आएँ
आज म धेरै मातेर आएँ
आज म धेरै मातेर आएँ
आज म धेरै मातेर आएँ
आधा रात…
आधा रात उतै काटेर आएँ
आधा रात उतै काटेर आएँ
आज म धेरै मातेर आएँ…
आज म धेरै मातेर आएँ…

नशालु आँखा रसिला ओठ
नशालु आँखा रसिला ओठ
नशालु आँखा रसिला ओठ
नशालु आँखा रसिला ओठ
देखेर यो दिल साटेर आएँ
देखेर यो दिल साटेर आएँ
आधा रात…
आधा रात उतै काटेर आएँ
आधा रात उतै काटेर आएँ
आज म धेरै मातेर आएँ…
आज म धेरै मातेर आएँ…

कोहि बसे छेउमा कोहि चाहि दिलमा
कोहि बसे छेउमा कोहि चाहि दिलमा
कोहि बसे छेउमा कोहि चाहि दिलमा
कोहि बसे छेउमा कोहि चाहि दिलमा
खल्तिको सबै बाँडेर आएँ
खल्तिको सबै बाँडेर आएँ
आधा रात…
आधा रात उतै काटेर आएँ
आधा रात उतै काटेर आएँ
आज म धेरै मातेर आएँ…
आज म धेरै मातेर आएँ…

सोध्दै थिए कोहि घरबारे हौ कि
सोध्दै थिए कोहि घरबारे हौ कि
सोध्दै थिए कोहि घरबारे हौ कि
सोध्दै थिए कोहि घरबारे हौ कि
एक्लो यो ज्यान भनी ढाँटेर आएँ
एक्लो यो ज्यान भनी ढाँटेर आएँ
आधा रात…
आधा रात उतै काटेर आएँ
आधा रात उतै काटेर आएँ
आज म धेरै मातेर आएँ…
आज म धेरै मातेर आएँ…

[END]


Credits:

Song: Aaja Ma Dherai Matera Aaye
Artist: Shiva Pariyar