Aakhir Eak Din Lyrics – Swaroop Raj Acharya

Aakhir Eak Din Lyrics

(Aakhir ek din marnai parcha
Aakhir phool jhai jahrnai parcha
Aakhir ek din janai parcha)x2
Kina garchau yeti jhel
Kina khelchau papi khel
Aakhir sansar chodnai parcha
Aakhir ek din marnai parcha

Verse:1

(Jitnai magchau bhane timlai
Sansar jitna diula)x2
(Sabai mero bhanchau bhane)x2
Aankhale dekhne jati sabai diula
Aakhir ek din dhalnai parcha
Aakhir ek din galnai parcha
Aakhir ek din jalnai parcha
Kina garchau yeti lobha
Kina garchau yesto krodha
Aakhir sab thok tyagnai parcha
Aakhir ek din marnai parcha

Verse:2

(Marda sabai lanchau bhane
saath ma jholi hunna)x2
(Bachchu sadhai bhanchau bhane)x2
Ajambari banne buti hunna
Aakhir ek din marnai parcha
Aakhir phool jhai jahrnai parcha
Aakhir ek din janai parcha
Kina garchau yeti jhel
Kina khelchau papi khel
Aakhir sansar chodnai parcha
Aakhir ek din marnai parcha

~~~~END~~~~

Leave a Reply