Bipul Chettri – Ram Sailee (Lyrics)

Ram Sailee Lyrics By Bipul Chettri :

Ram sailee ma ta yoban ko pirle
Gam khaye yasai khola kinaraima

Ram sailee ma ta yoban ko pirle
Gam khaye yasai khola kinaraima

Dhalpal garchan badal mathi
Badal ki rani
Na birsane timilai tadha bhaye pani
Tadha bhaye pani
Tadha bhaye pani
Ram sailee ma ta yoban ko pirle
Gam khaye yasai khola kinaraima

Chiso chiso hawa bagyo mutumai bijhne
Yasari nai ho ki mero jindagi bitne
Ram sailee ma ta jindagiko khojma
Gam khaye yasai birano shaharma

Dhalpal garchan badal mathi
Badal ki rani
Na birsane timilai tadha bhaye pani
Tadha bhaye pani
Tadha bhaye pani

Ram sailee ma ta yoban ko pirle
Gam khaye yasai khola kinaraima
Khola kinaraima
Khola kinaraima

[END]

Credits:

Song – Ram Sailee
Artist – Bipul Chettri