Manas Ghale – Neta Dai (Lyrics)

Neta Dai Lyrics By Manas Ghale Neta dai Eh .. eh.. eh..Neta dai, Bechi khayeu timle nepal lai Rakhyeu sadhai hamlai betha mai Vote diye timlai bekar mai . Eh .. eh.. eh..Neta dai, Bechi khayeu timle nepal lai Rakhyeu sadhai hamlai betha mai Vote diye timlai bekar mai Joon thal mai, bhat khayeu Tei … Read more

Manas Ghale – Sanana (Lyrics)

Sanana Lyrics By Manas Ghale: [Chorus 1] Sunana bujhana kehi ta bolana kehi ta bhanana kehi ta garana nachana fanana masanga basana mero ta mana ta bhayo ta sanana Sunana bujhana kehi ta bolana kehi ta bhanana kehi ta garana nachana fanana masanga basana mero ta mana ta bhayo ta sanana Sunana sunana Bujhana Bujhana … Read more