Man Magan Lyrics – Deepak Bajrachrya

Deepak Bajrachrya – Man Magan Lyrics is song sung by Deepak Bajrachrya. Man Magan Lyrics are written by Deepak Bajrachrya.

Man Magan Song Credits:

Song – Man Magan
Singer – Deepak Bajrachrya
Lyrics – Deepak Bajrachrya

Lyrics:

कल्ले देला धन मलाई कल्ले देला धन
कल्ले देला मन मलाई कल्ले देला मन
कल्ले देला भन मलाई कल्ले देला भन
कल्ले देला घन्चकर लाई माया र जतन

हे आफै हे आफै हे आफै आफै आफै आफै
आफै मनमगन म त आफै मन मगन
मलाई केलाई चाईयो धन म त आफै मनमगन

हे …… छैन लोभ सुन चाँदि आफू त पर्यो बाराऐमासे
खाली भए नि हाँडी

कल्ले देला घर मलाई कल्ले देला घर
कल्ले देल भर मलाई कल्ले देल भर
कल्ले देला म जस्तोलाई माया र कदर
हे आफै …

हे ……
पाखो लागे बैरी सारा मैलाई त सबै आफ्नै लागे आफ्नै न हो नौ डाँडा

कल्ले देला धन मलाई कल्ले देला भन कल्ले देला मन मलाई कल्ले देल भन
कल्ले देला घन्चकर लाई माया र जतन
हे आफै हे आफै हे आफै आफै आफै आफै
आफै मन मगन म त आफै मन मगन ………

~~~~END~~~~ 

Thanks To All For Reading This Lyrics. If You Want To Suggestions To The Lyrics Nepal Please Contact Us.

Our Social Media:

©thelyricsnepal.com

Leave a Reply