Neetesh Jung Kunwar – Ae Mero Sathi (Lyrics)

Ae Mero Sathi Lyrics By Neetesh Jung Kunwar :

[Verse 1]

Ae mero sathi
Kuni ke chha tero hal khabar
Ek dui rij la nikal
Aba chhaina bhane lagna ghar
Sun dui dina bhayo
Mukha ma mero ek ni parya chhaina
Lina ta gathe
Tara keta harule call lai garya haina
Ya bhai sakyo garo
Jhanak jhanak tati ra chha paro
Khane yaha sabai
Tai pani achel pauna garho
Narisana hai

[Verse 2]

Ye mero sathi
Sala ta ta sarai badlish
Yo bhau khane bani
Kuni kaha bata sikish, bhanta
Aba dosti ka lagi
Ek dui pilot bhayni dena
Yo gapha hanne bani
Tero kahileni chhutena
Ya bhai sakyo garo
Jhanak jhanak tati ra chha paro
Yo wid bhanne thado
Kina aachel pauna lastai garhyo

[Verse 3]

Ya bhai sakyo garo
Jhanak jhanak tati ra chha paro
Yo grass bhanne thado
Kina aachel pauna lastait garho
Ya raksi khayera halla garna hunere
Ani hami jasto lai chai van ma kochne
Neta jiu lai yaha Kursi kai chinta
Aba bhanta hamro bare kasle sochne
Aba bhanta hamro bare kasle sochne
Aba bhanta hamro bare kasle sochne
Aba bhanta hamro bare kasle sochne
Aba bhanta hamro bare kasle sochne

[END]

Credits:

Completed by – Neetesh Jung Kunwar
Softwares used – Garageband for arranging,Ableton Live for vocals.

Thanks To All For Reading This Lyrics. If You Want To Suggestions To The Lyrics Nepal Please Contact Us.

Our Social Media:

SUBSCRIBE OUR NEWSLETTER AND GET AWESOME LYRICS

©thelyricsnepal.com