Shiva Pariyar – Aago Sahera (Lyrics)

Aago Sahera Lyrics By Shiva Pariyar :

आगो सहेर पानी दिदा
तिमीलाई पिउन गार्हो भए
आगो सहेर पानी दिदा
तिमीलाई पिउन गार्हो भए
देउ मलाई ………..

देउ मलाई अलबिदा अलबिदा
देउ मलाई अलबिदा अलबिदा
देउ मलाई अलबिदा अलबिदा
आगो सहेर पानी दिदा
तिमीलाई पिउन गार्हो भए

मैले बाचेर पिडा भए
तिम्रो खुशीमा मर्छु बरु
मैले बाचेर पिडा भए
तिम्रो खुशीमा मर्छु बरु
जिउदै जलाउने चाहना भए

जिउदै जलाउने चाहना भए
आउ जलाउ अझै अरु
आउ जलाउ अझै अरु
आगो सहेर पानी दिदा
तिमीलाई पिउन गार्हो भए

मेरो इक्ष्छा तिम्रो खुशी
सधै भरी हासिरहनु
मेरो इक्ष्छा तिम्रो खुशी
सधै भरी हासिरहनु

जान्छु सारा संसार छोडि
जान्छु सारा संसार छोडि
तिमी रमाइ बाँचिरहनु
तिमी रमाइ बाँचिरहनु

आगो सहेर पानी दिदा
तिमीलाई पिउन गार्हो भए
आगो सहेर पानी दिदा
तिमीलाई पिउन गार्हो भए
देउ मलाई ………..

देउ मलाई अल्बिदा अल्बिदा
देउ मलाई अल्बिदा अल्बिदा
देउ मलाई अल्बिदा अल्बिदा
देउ मलाई अल्बिदा अल्बिदा

[END]


Credits:

Song: Aago Sahera
Artist: Shiva Pariyar,Bashant Mohan Adhikari
Album: Phool Ko Dharle