Shiva Pariyar – Badmas Bhai Rachha (Lyrics)

Badmas Bhai Rachha Lyrics By Shiva Pariyar :

Mai hu bhanne manchhe nai aaja bholi
Mai hu bhanne manchhe nai aaja bholi
Daas bhairachhan
Daas bhairachhan
Aankha judhne bitikai kohi kohi ta
Badmas bhairachhan
Badmas bhairachhan

Yinlai matrai jawani bhuima khutai nahuni
Yinlai matrai jawani bhuima khutai nahuni
Dilmayako jawanile kohi kohi ta
Khallas bhairachhan
Khallas bhairachhan
Khallas bhairachhan
Khallas bhairachhan
Mai hu bhanne manchhe nai aaja bholi

Ekantama bemani nagarne ta ko chhani
Ekantama bemani nagarne ta ko chhani
Tapai tipiu toku jasto kohi kohi ta
Bhatamas bhairachhan
Bhatamas bhairachhan
Bhatamas bhairachhan
Bhatamas bhairachhan
Aankha judhne bitikai kohi kohi ta
Badmas bhairachhan
Badmas bhairachhan
Dilmayako jawanile kohikohi ta
Khallash bhairachhan
Khallash bhairachhan
Tapai tipiu toku jasto kohi kohi ta
Bhatamas bhairachhan
Bhatamas bhairachhan
Mai hu bhanne manchhe nai aaja bholi

[END]


Credits:

Song: Badmas Bhai Rachha
Vocal: Shiva Pariyar
Lyrics: Rajendra Thapa
Music: Chandi P. Kafle
Arranger: Sahas Shakya
Distributor: Bagina Digital Pvt. Ltd.
Cameraman: Pawan Gautam
Editor: Deepak Bista
Producer: Narayan Acharya
Director: Surendra Malla
Post Production: Chahana Media Pvt. Ltd.
Artist: Kunda Singh Thakuri, Yuvraj Lohani

Leave a Reply