Raila Roka X VTEN – Nepali Ho (Lyrics)

Nepali Ho Lyrics By Raila Roka X VTEN Himal pahad Tarai..Hamrai ho.. Rato Seto.. Rangai ho.. Chandra Surya…Hamrai ho.. Dhaka Topi..Hamrai ho.. Daura Suruwal… Hamrai Ho.. sagarmatha..Hamrai Ho.. lipulekh..Hamrai Ho.. Garba Garchu..nepali ho.. ho…ye ..oooh.. ho…ye ..oooh.. ho…ye ..oooh.. ho…ye ..oooh.. Bir gorkhali ni hami ho.. dhaka topi seer ma lagako.. khukuri bhidi hideko.. sansar … Read more

VTEN – Khate Neta (Lyrics)

Khate Neta/Namascar Neta Lyrics By VTEN: Sabai daju bhai banau Nepali toli Yeso herau ta! Nepal lai afno aakha kholi Hami bolau ek boli, mantri bane KP Oli Yesto para le desh k hune ho bholi Saibai jana danav bikriti bhayo besi Sapnale bharya anuharma fali dincha acid Hami parkhai ma chau deshko shanti aaulai … Read more