Shiva Pariyar – Aaja Ma Dherai Matera Aaye (Lyrics)

Aaja Ma Dherai Matera Aaye Lyrics By Shiva Pariyar : यो गजल हो पिउनेहरुका लागी मदिराले मनको घाउ सिउनेहरुका लागी

Read more